Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στον Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και στη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προσφέρει την απαλλαγή των διδάκτρων φοίτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ύστερα από την πραγματοποίηση της σχετικής αίτησης.

Η αίτηση αποστέλλεται στο otemperi@affil.duth.gr