Εδώ θα βρείτε την τελευταία τρέχουσα έκδοση του ωρολόγιου προγράμματος μαθημάτων του ΠΜΣ – Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Είναι πιθανό να γίνονται αλλαγές στη διάρκεια του εξαμήνου, οπότε κάθε φορά έγκυρο και ενημερωμένο θα είναι το εδώ αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2022-23

Ωρολόγιο πρόγραμμα Θερινής Περιόδου 2022-23