Αποφοίτησα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάζομαι ως αναπληρώτρια δασκάλα από το 2009 έως το 2020 και ως μόνιμη δασκάλα από το 2020 με οργανική θέση στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Είμαι κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είμαι διδάκτωρ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχω δημοσιεύσεις σε συνέδρια και επιστημονικούς τόμους. Αντικείμενο του ενδιαφέροντός μου αποτελεί η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία που έχω εργαστεί.

Βιογραφικό