Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα με αποδεδειγμένη ιστορία εργασίας στη διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην κυκλική οικονομία του πρωτογενή τομέα. Εξειδίκευση στην Αποτίμηση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment – LCA), στην Κοστολόγηση Κύκλου ζωής (Life Cycle Costing) και στο μαθηματικό προγραμματισμό. Ισχυρή επαγγελματική εκπαίδευση επικεντρωμένη στην Αγροτική Οικονομία και στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων  από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Οι σπουδές στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2006 έως και το 2019 κατέληξαν στη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, η οποία έλαβε επιχορήγηση για χρονικό διάστημα 28 μηνών.

Η έρευνά μου με τίτλο «Προγραμματισμός γεωργικής παραγωγής αγρο-ενεργειακών περιοχών με τη μέθοδο της αποτίμησης κύκλου ζωής» έλαβε υποτροφία από το ΕΛΙΔΕΚ και είχε σημαντική επίδραση στις γνώσεις μου στην εκτίμηση και αποτύπωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν το χώρο της Ανάλυσης Δεδομένων (Data analysis) και της δημιουργίας μοντέλων βελτιστοποίησης (Optimization modelling) στο γεωργικό τομέα. Επιπλέον, γνωρίζω τη χρήση στατιστικών και προγραμμάτων βελτιστοποίησης όπως το SPSS, το Lindo και γλώσσα προγραμματισμού R.

Ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια διδάσκω μαθήματα ειδικού ενδιαφέροντος (Στατιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας όσο και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τέλος, η τετραμελής ερευνητική ομάδα της οποίας ήμουν μέλος έλαβε την 1η θέση στο Διαγωνισμό καινοτομίας κι επιχειρηματικότητας  της ΕΥΑΘ.

Βιογραφικό
Scopus
Scholar