Ο Δρ. Θωμάς Καταγής αποφοίτησε από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ το 2004, ενώ συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές του στο ίδιο Τμήμα, από όπου έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) το 2008 και το διδακτορικό δίπλωμα (PhD) το 2017. Είναι ειδικός στην χρήση σύγχρονων τεχνολογιών Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) σε έρευνα και εφαρμογές που σχετίζονται με τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, τη χαρτογράφηση και ανίχνευση αλλαγών χρήσεων/κάλυψης γης και την παρακολούθηση φυσικών οικοσυστημάτων μετά από πυρκαγιά. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ με συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και έργων. Επίσης διαθέτει διδακτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε μαθήματα Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, ΓΣΠ και Αεροφωτογραφίας. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται η συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με υψηλό συντελεστή απήχησης, ενώ τελεί και κριτής άρθρων σε διεθνή περιοδικά. Υπήρξε υπότροφος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA/ESRIN), στη Ρώμη, στον τομέα Παρατήρηση Γης (EOP-SA), καθώς και υπότροφος του ΙΚΥ για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας. Το 2021 εκλέχθηκε στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ.

Βιογραφικό
Scopus
Scholar