Ο Δρ. Γεώργιος Παπαϊωάννου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων – Δασική Υδρολογία» (2021-σήμερα). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών έργων (2006). Κατέχει ΜΔΕ στην Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Δ.Π.Θ.) με κατεύθυνση «Αειφορική διαχείριση ορεινών υδρολεκανών με ευφυή συστήματα και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών» (2008) και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές του σπουδές (Ph.D.) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Π.Θ.) στην ερευνητική περιοχή της υδρολογίας και των υδατικών πόρων το 2017. Διαθέτει διδακτική προϋπηρεσία στην ερευνητική περιοχή της υδρολογίας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ως μέλος και ως μεταδιδακτορικός ερευνητής σε διεθνή και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την Υδρολογία, εφαρμογές ΓΣΠ και τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών –  Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επίσης, διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε υδραυλικές και υδρολογικές μελέτες, εφαρμογές ΓΣΠ και μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων. Τέλος, ο Δρ. Γεώργιος Παπαϊωάννου έχει συγγραφικό έργο με είκοσι τέσσερις (24) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σαράντα δημοσιεύσεις (40) σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Το δημοσιευμένο έργο του έχει δεχθεί 484 αναφορές όπως αναφέρονται στη βάση δεδομένων Scopus  και 719 αναφορές στη βάση δεδομένων Google Scholar (Νοέμβριος 2022).

 

Βιογραφικό
Scopus
Scholar