Η Βερόνικα Ανδρέα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το αντικείμενό της είναι η Δασική Πολιτική. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Δασική και Περιβαλλοντική Πολιτική, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τις Προστατευόμενες Περιοχές και τη Λήψη Αποφάσεων. Το ερευνητικό της έργο αποτελείται από περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία, πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία και είναι κριτής σε 5 επιστημονικά περιοδικά.

Βιογραφικό
Scopus
Scholar