Ο Απόστολος Κανταρτζής εργάζεται από το 2020 ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ενώ κατά την περίοδο 2009-2020 εργάστηκε στο ίδιο Τμήμα ως Ε.Τ.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στον τομέα του Δασικού Κτηματολογίου και της Δασικής Οδοποιίας.

Εργάζεται στο αντικείμενο της Δασικής Οδοποιίας και Δασοτεχνικών Έργων καλύπτοντας όλο το φάσμα των δασικών μεταφορών όπως ο γεωμετρικός σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση, η βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, το κόστος και η ασφάλεια των δασικών δρόμων. Μείωση κινδύνου του δασικού οδικού δικτύου από φυσικές καταστροφές, υποδομές και προσβασιμότητα αστικού πρασίνου.

Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή περιοδικά, όπως για παράδειγμα στα: ‘Business Strategy and the Environment’, ‘Transboundary and Emerging Diseases’, ‘Land, Forestry’, ‘International Journal of Engineering Research and Development’, Water, κλπ

Βιογραφικό
Scopus
Scholar