Η Δρ Μαλαματή Παπακώστα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Διαχείριση άγριας πανίδας». Η κα Παπακώστα εκπόνησε τη Διδακτορική της Διατριβής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τίτλο «Η ποικιλότητα της λείας του Πετροκούναβου (Martes foina) στα Μεσογειακά Οικοσυστήματα» (2013), καθώς και τη Μεταδιδακτορική της Έρευνα (2016-2017). Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών δεύτερου κύκλου, απέσπασε μετά από αξιολόγηση, την Υποτροφία «Αριστεία», από την Επιτροπή ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έχει Πτυχίο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της Ανώτατης Παιδαγωγικής Σχολής (ΑΣΠΑΙΤΕ) από το 2018. Έχει συμμετοχή σε πολυάριθμα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα αλλά και την επίβλεψη σε ορισμένα εξ αυτών.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στα εξής:

  • Διαχείριση θηραματικών ειδών
  • Προστασία απειλούμενων ειδών
  • Επίδραση της αρπακτικότητας στη βιοποικιλότητα
  • Σχέσεις ενδιαιτήματος-άγριας πανίδας
  • Οικολογία και διαχείριση χωροκατακτητικών ξενικών ειδών
Βιογραφικό
Scopus
Scholar