Σπουδές: Πτυχίο από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990). Diploma των Εξειδικευμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών (1992) και Master of Science (1995) στους Περιβαλλοντικούς και Ανανεώσιμους Πόρους από το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM, Παρίσι). Διδακτορικό δίπλωμα από τον Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική Ενέργεια, Βιοενέργεια, Βιοκαύσιμα.

Βιογραφικό
Scopus