Ο Δρ. Απόστολος Κυριαζόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Δασολοβαδικά Συστήματα». Διδάσκει, μεταξύ άλλων, τα μαθήματα «Λιβαδική Οικολογία» και «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών» για περισσότερο από 15 χρόνια, καθώς και τα μαθήματα «Οικολογία και Διαχείριση της Βόσκησης», «Βιοποικιλότητα Χερσαίων Οικοσυστημάτων», «Διαχείριση Φυσικών Πόρων» και «Μεθοδολογία Έρευνας» στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 επιστημονικές εργασίες, 45 εκ των οποίων σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους. Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής σε 8 διεθνή περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα Journal of Environmental Management (ELSEVIER) και Agronomy (MDPI). Έχει διοργανώσει ή συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή πολυάριθμων εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Έχει αξιολογήσει επιστημονικές προτάσεις που υποβλήθηκαν για να χρηματοδοτηθούν σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του υποδικτύου του FAO για τα μεσογειακά λιβάδια και βοσκήσιμους πόρους, ενώ διατέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας την περίοδο 2013-2014, και Αντιπρόεδρος για τις περιόδους 2011-2012 και 2019-2020. Εκτός από την Ελλάδα, έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα για τη διαχείριση των λιβαδικών οικοσυστημάτων και σε άλλες μεσογειακές χώρες όπως η Κύπρος και ο Λίβανος καθώς και στον Καύκασο (Αζερμπαϊτζάν). Έχει συμμετάσχει σε 24 ερευνητικά προγράμματα, σε 7 εκ των οποίων ως επιστημονικά υπεύθυνος. Μεταξύ άλλων, συνέταξε τις εθνικές προδιαγραφές για τη διαχείριση των λιβαδιών στο Λίβανο, μελέτησε τη δυνατότητα λιβαδοκτηνοτροφικής ανάπτυξης στο βόρειο Έβρο, συνέταξε σχέδιο αποκατάστασης των καμένων λιβαδικών εκτάσεων στις Οινούσσες, εκτίμησε τη βοσκοϊκανότητα και ετοίμασε το σχέδιο διαχείρισης της βόσκησης στη χερσόνησο Ακάμα (περιοχή Natura) της Κύπρου και διερεύνησε τη δυνατότητα αειφορικής διαχείρισης βοσκοτόπων στο Αζερμπαϊτζάν με τη χρήση των δορυφόρων Σέντινελς.

Βιογραφικό
Scopus
Scholar