Η Αναστασία είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μετεωρολογίας-Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής τους Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία και διδακτορικό δίπλωμα στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται εστιάζονται στον τομέα της βιομετεωρολογίας, βιοκλιματολογίας, συνοπτικής κλιματολογίας, κλιματικής αλλαγής, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιβαλλοντικής επιδημιολογίας. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και έχει ηγηθεί ερευνητικών ομάδων Μετεωρολογίας και Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Έχει υπηρετήσει ως μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής 3 δράσεων COST. Είναι συγγραφέας πέραν των 100 δημοσιεύσεων, συμπεριλαμβανομένων άρθρων σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, πρακτικών συνεδρίων, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους κλπ, με την τιμή του δείκτη h να είναι 17. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων («Κλιματική Αλλαγή» Εκδόσεις Τζιόλα, «Μαθήματα Φυσικής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος» ΚΑΛΛΙΠΟΣ) και είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρίας Βιομετεωρολογίας, της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρίας και της Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας της IBM. Από το 2021 υπηρετεί ως Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό «Science of the Total Environment» (ELSEVIER, IF=10.753).

Βιογραφικό
Scopus
Scholar