Ο Γαρύφαλλος Αραμπατζής από το 2018 είναι Καθηγητής A΄ Βαθμίδας. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα παρακάτω αντικείμενα:
Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Έργων και Προγραμμάτων, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Οικονομική Φυσικών Πόρων, Χωροταξία και Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Ενεργειακός Σχεδιασμός, Ενεργειακή Οικονομία και Ανάπτυξη.
Έχει επιμεληθεί 5 βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 250 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων με κριτές. Ειδικότερα, πάνω από 120 εργασίες του είναι δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά, (κυρίως σε διεθνή περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης τα οποία περιλαμβάνονται στις κορυφαίες λίστες SCI και ABS) όπως είναι τα: Forest Policy and Economics, Energy Policy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Renewable Energy, Journal of Environmental Management, Business Strategy and the Environment, Computers and Operations Research, Annals of Operations Research, Environmental Science and Policy.
Ο συνολικός δείκτης απήχησης (Total Impact Factor, IF) του δημοσιευμένου έργου του ξεπερνά το 400 (2021). Με βάση το SCOPUS έχουν γίνει >2300 βιβλιογραφικές αναφορές στο δημοσιευμένο έργο του (h-index 28).
Πρόσφατα, το Πανεπιστήμιο του Stanford (ΗΠΑ) τον κατέταξε στο top 2% των επιστημόνων παγκοσμίως, τόσο για το έτος 2020 όσο και για το συνολικό του έργο (2003-2020).

Βιογραφικό
Scopus
Scholar