Ο Γεώργιος Τσαντόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από το 2020 είναι Πρόεδρος του Τμήματος και από το 2021 Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Από το 2017 ως το 2020 ήταν Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Διαθέτει μακροχρόνια διδακτική προϋπηρεσία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Ο κ. Τσαντόπουλος συμμετέχει ως κριτής σε περιοδικά αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως, στην Περιβαλλοντική Επικοινωνία, την Περιβαλλοντική Πολιτική και τις Δημόσιες Σχέσεις. Σε αυτά τα πλαίσια έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά όπως το, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Environmental Politics, Energy Policy, Journal of Rural Studies, Land Use Policy, Children and Youth Services Review, Resources Policy, Sustainability, και στο Urban Forestry and Urban Greening, και έχει παρουσιάσει πληθώρα εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια.

Βιογραφικό
Scopus
Scholar