Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω φόρμας. Ο υποψήφιος συμπληρώνει υποχρεωτικά όλα τα πεδία στις ενότητες Προσωπικά στοιχεία και Απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην ενότητα Άλλα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος φοιτητής αποστέλλει προαιρετικά άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Στην ενότητα Σημειώσεις, ο υποψήφιος μπορεί να προσθέσει σχόλια που αφορούν την αίτηση του, όπως για παράδειγμα αν εκκρεμεί ένας αριθμός μαθημάτων μέχρι τη λήψη του πτυχίου.

Επιλογή Κατεύθυνσης Εξειδίκευσης

Μπορείτε να σημειώσετε και τις δύο δηλώνοντας σειρά προτεραιότητας (1,2).

Κατεύθυνση Α΄: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Κατεύθυνση Β΄: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

 

Προσωπικά στοιχεία

Όνομα

Επώνυμο

Όνομα πατρός

Έτος γέννησης

Διεύθυνση κατοικίας

Αριθμός

Πόλη

Ταχυδρομικός κώδικας

Τηλέφωνο επικοινωνίας

e-mail

 

Πανεπιστημιακές Σπουδές

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Τμήμα

Διπλωματική ή Πτυχιακή Εργασία

Τίτλος

Βαθμός

Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή

1.

2.

3.

Ξένες Γλώσσες

1.

2.

3.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιλογή αρχείου

Τίτλος Σπουδών

Αναλυτική βαθμολογία

Βιογραφικό σημείωμα

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους)

Δημοσιεύσεις

Άλλα δικαιολογητικά

Σημειώσεις

Υπολογισμός μορίων

  1. Πτυχίο
Πτυχίο Μόρια
1. Πανεπιστημίου Σχολών και Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Θετικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών, Θεωρητικών, Βιολογικών και Επιστημών Υγείας και Ζωής Βαθμός πτυχίου x 10
2. ΑΤΕΙ Σχολών και Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Θετικών,  Οικονομικών, Ανθρωπιστικών, Θεωρητικών, Βιολογικών και Επιστημών Υγείας και Ζωής Βαθμός πτυχίου x 8

 

  1. Διπλωματική διατριβή
Σχετικότητα

(με την αιτούμενη κατεύθυνση)

 

Μόρια

1. Μεγάλη + 10
2. Μεσαία + 8
3. Μικρή + 5
4. Καμία + 0

 

  1. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
           Κατοχή ΜΔΕ Μόρια
1. Ναι + 10

 

  1. Ξένη γλώσσα
           Επίπεδο Μόρια
1. Καλή γνώση (επίπεδο Β2) + 5
2. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) + 8
3. Άριστη γνώση (επίπεδο C2) +10

* Μοριοδοτείται μόνο η 1η  γλώσσα, η οποία πρέπει να είναι μια από τις Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

 

  1. Αριθμός δημοσιεύσεων συναφών με το περιβάλλον ή την εκπαίδευση
    Κατηγορίες δημοσιεύσεων Μόρια
1. Ελληνικό συνέδριο με πρακτικά + 2
2. Διεθνές συνέδριο με πρακτικά + 4
3. Ελληνικό επιστημονικό περιοδικό + 6
4. Ξενόγλωσσο επιστημονικό περιοδικό + 10
5. Περιοδικό SCI με IF + 20