Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Επικοινωνίας.

Το Πρόγραμμα προσφέρει:

Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time),που  έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Παρασκευή απόγευμα μέχρι Κυριακή μεσημέρι.

Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75 (εβδομήντα πέντε) και κατανέμονται σε τρεις περιόδους. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα ως εξής:

  • στην πρώτη (Α) εκπαιδευτική περίοδο, τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής.
  • στη δεύτερη (Β) εκπαιδευτική  περίοδο, δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής ή εναλλακτικά δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα  και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.
  • κατά τη θερινή περίοδο σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων ή εναλλακτικά η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής (στην περίπτωση που οι φοιτητές/τριες επέλεξαν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής κατά τη Β΄ εκπαιδευτική περίοδο).

Ειδικότερα θέματα που αφορούν στις υποχρεώσεις των σπουδαστών και σχετίζονται με την παρακολούθηση των μαθημάτων, τη διαδικασία αξιολόγησης τους και την καταβολή των διδάκτρων αναλύονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Για να δείτε αναλυτικά τον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ πατήστε ΕΔΩ.