Η γενική ερμηνεία της λογοκλοπής έγκειται στην «παράνομη οικειοποίηση» και «κλοπή και δημοσίευση» ενός άλλου συγγραφέα «της γλώσσας, των σκέψεων, των ιδεών, ή εκφράσεων» και στην παρουσίαση αυτών ως αρχική εργασία κάποιου.
Η έννοια της λογοκλοπής είναι ευρεία και παίρνει πολλές μορφές, όπως παρουσιάζεται στον οδηγό που παρατείθεται στην αντίστοιχη ενότητα και ένας ορισμός με την στενή έννοια είναι επισφαλής.

Κατεβάστε τον οδηγό ενάντια στη λογοκλοπή.