Ο μεταπτυχιακός φοιτητής εφόσον το επιλέξει, μπορεί με την έναρξη της Β΄ εκπαιδευτικής περιόδου να αναλάβει την εκπόνηση μεταπτυχιακή διατριβή. Το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής πρέπει να εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο μεταπτυχιακός φοιτητής και να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα του Π.Μ.Σ.
Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες δείτε εδώ.