Πρόγραμμα εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2022‐23: 23-28-29/1/2023

Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού Εξαμήνου: 29/5 και 17-18/6/2023

Πρόγραμμα εξετάσεων θερινής περιόδου: 14-15/10/2023